Việt Nam Pest Control chỉ bạn một số cách diệt mối hiệu quả không phải sử dụng thuốc diệt mối. Tạo một cái bẫy bằng bìa các tông Kiếm một vài tấm bìa các tông , ngâm ướt chúng bằng hóa chất diệt mối rồi xếp chồng chúng lên nhau rồi đặt gần khu vực […]