Các nhà khoa học thuộc Đại học North Carolina cùng ba trường đại học khác tại Nhật Bản lần đầu tiên chứng minh được rằng mối chúa có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính Mối kế nghiệp được các nhà khoa học phát hiện thường được sinh sản vô tính – gọi là […]