Thuốc diệt mối L-Drint-20TC

Thuốc diệt mối L-Drint-20TC Chlorpyriphos 20% E.C

nơi bán thuốc diệt mối

Tính năng 

Kiểm soát mối diện rộng
Diệt mối tốc độ nhanh
Độc tính thấp không ảnh hưởng môi trường, con người, vật nuôi,
Chi phí thấp

bán thuốc diệt mối

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn 1 lít L-Drint với 19 lít nước và áp dụng với từng trường hợp sau

Công trình chuẩn bì xây dựng

Giai đoạn 1. (Trong quá trình đào móng)
Phun một lớp lên bề mặt móng công trình vừa đào xong

Giai đoạn 2. (Sau khi xây móng xong).

Phun 1 lớp lên bề mặt móng với  7,5 lít hóa chất cho mỗi mét vuông móng

Giai đoạn 3. (Trước khi lắp đặt sàn).

Trước khi lát sàn nhà phun 5 lít cho mỗi mét vuông.

Giai đoạn 4. (Sau khi hoàn thành xây dựng)

Phun thuốc xung quanh nhà vừa xây xong với 7.5 lít mỗi mét vuông.

Công trình đã xây dựng

Thực hiện quy trình kiểm tra đầy đủ sự phá hoại mối và phát hiện tổ mối. Sau khi kiểm tra cẩn thận các mối khu vực có mối, tạo một rãnh sâu khoảng 15 đến 30 cm xung quanh móng bên ngoài nhà và bơm thuốc L-Drint với tỷ lệ là 7,5 lít cho mỗi mét vuông.

Khoang những lỗ gần tổ mối bên trong tòa nhà sau đó bơm mỗi lỗ 1 lít thuốc rồi bịt kín những lỗ khoang lại.

Sử dụng với sản phẩm gỗ

Trộn 1 lít Drint-L trong 19 lít dầu terpentine kerosin và quét lên tất cả các bề mặt gỗ.Nếu tấm gỗ có mối mọt phá hoại thì khoan những lỗ gần với chỗ có mối. Đối với gỗ mới nên ngâm trong L-Drint kerosin qua đêm sẽ bảo vệ tốt hơn.

VIỆT NAM PEST CONTROL